15 ตุลาคม 2558

บรรเลงขิม เพลงลาวดวงเดือน และโน๊ตขิม เพลงลาวดวงเดือน

บรรเลงขิม เพลงลาวดวงเดือนโน๊ตขิม เพลงลาวดวงเดือน


10 ตุลาคม 2558

ท่ารำแม่บทเล็กและเพลงประกอบ


รำแม่บทเล็กและเพลงประกอบ
05 ตุลาคม 2558

รำแม่บทเล็ก ที่มาและทำนองเพลงประกอบ

รำแม่บทเล็ก

        แม่บทเล็ก เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากบทละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารยณ์ปราบนนทุก  เรื่องราวมีความเป็นมา ดังนี้
        นนทุกเป็นยักษ์มีหน้าที่คอยล้างเท้าเทพบุตรนางฟ้า ณ เชิงเขาไกรลาส เพื่อขึ้นเฝ้าพระอิศวร  บรรดาเทพบุตรนางฟ้าทั้งหลายพากันข่มเหงโดยเขกศีรษะ และถอนผมจนศีรษะนนทุกล้าน นนทุกเสียใจจึงขอพรพระอิศวร ให้นิ้วของตนเป็นเพชรชี้ใครตายทั้งสิ้น และชี้บรรดาเทวดานางฟ้าที่มารังแกตนให้ถึงแก่ความตาย  ทราบถึงพระนารายณ์และรู้ชะตาของนนทุก ว่าจะตายด้วยหลงเสน่ห์สตรี จึงแปลงองค์เป็นหญิงรูปงามไปคอยท่านนทุก นนทุกนั้นเมื่อพบหญิงสาวมีสิริโฉมโสภา จึงเข้าเกี้ยวพาราสี นางทำกลมารยาให้นนทุกรำตามตนด้วยเพลงชมตลาด เรียกว่า รำแม่บท
        แม่บทเล็ก เป็นท่ารำมาตรฐานหรือแม่ท่า ใช้ทำนองเพลงชมตลาด มีลีลาเอื้อนช้า นุ่มนวลและอ่อนช้อยตามลักษณะของท่ารำไทยเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งผู้ฝึกนาฎศิลป์จะต้องฝึกรำให้คล่องแคล่วชำนาญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการรำเพลงอื่นๆ มีเนื้อเพลงและท่ารำดังนี้

      เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน (โบก)
  ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถ้ำอำไพ (โบก)
     (ดนตรีรับ)
  อีกช้านางนอนภมรเคล้า  แขกเต้าผาลาเพียงไหล่ (โบก)
  เมขลาโยนแก้วแววไว  มยุเรศฟ้อนในนภาพร (โบก)
     (ดนตรีรับ)
  ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน (โบก)
  ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร  พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์ (โบก)

25 กุมภาพันธ์ 2552

รำแม่บทเล็ก Standard of Thai dance Mae Bod Lek

คลิปวีดีโอ รำแม่บทเล็ก Video clip standrad of Thai dance Mae Bod Lek
คลิปวีดีโอ รำแม่บทเล็ก ชุดนี้แปลงไฟล์ใหม่ทำให้เล็กลง เลยไม่ต้องตัดเป็นสองตอนเหมือนอันเดิมที่โพสท์ไว้


Standard of Thai Dance, Mae Bod Lek รำแม่บทเล็ก - More free videos are here

21 กุมภาพันธ์ 2552

คลิปวีดีโอ รำซัดชาตรี สอนคนญี่ปุ่น โดย ครูแต้ว Teaching Thai dance

ครูแต้ว สอนรำซัดชาตรี คนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นรำไทยสวยจริงๆ คนไทยเราจะสู้ได้หรือเปล่านะ
Japanese girl learn Thai dance. This dance is called Zadchatree. Dancing for respect teacher.

27 พฤศจิกายน 2551

ท่ารำแม่บทเล็กและภาพประกอบ

ท่ารำแม่บทเล็กและภาพประกอบ


ท่าออก

1. พระ หันข้างไปทางทิศขวา ก้าวเท้าซ้ายไขว้ด้านหน้า เท้าขวาวางหลังเปิดส้นเท้า ทำท่าสอดสร้อยมาลา
โดยมือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบหงายที่หัวเข็มขัด เอียงซ้าย ย่อเข่าเล็กน้อย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่วงระดับต่ำกว่า

2. พระ ยืดยุบวิ่งซอยเท้าหันไปด้านหน้า สอดจีบซ้ายขึ้นตั้งวง มือขวาจับจีบหงาย เปลี่ยนเอียงขวา(ท่าสอดสร้อยมาลา)
ซอยเท้าอยู่กับที่ ยืดยุบขึ้นลงพร้อมกับเปลี่ยนมือจีบ ทำทั้งหมด 6 ครั้ง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

3. พระ ถอนเท้าขวาลงหลัง ประเท้าซ้าย มือซ้ายตั้งวงด้านหน้า มือขวาจีบคว่ำ เอียงซ้าย ย่อตัวลง
จากนั้นปล่อยจีบขวาออก พลิกมือขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายจีบส่งหลังแขนตึง เอียงขวา ก้าวเท้าซ้ายลงนั่งคุกเข่า
รวมมือจีบคว่ำที่หน้าขา พลิกหงายออกแล้ววางฝ่ามือคว่ำ ทาบลงบนหน้าขา กระทบก้น หน้าตรง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 1 ท่าเทพนม
พระ นั่งคุกเข่า ส้นเท้าทั้งสองชิดกัน หัวเข่าแยกห่างจากกันประมาณ 2 คืบ มือทั้งสองพนมอยู่ที่หว่างอก
ปลายมือเปิดออกเล็กน้อย ดันหลัง หน้าตรง
นาง นั่งคุกเข่า ส้นเท้าทั้งสองชิดกัน หัวเข่าทั้งสองชิดติดกัน มือทั้งสองพนมอยู่ที่หว่างอก ปลายมือเิดเล็กน้อย ดันหลัง หน้าตรง

รูปที่ 2 ท่าปฐม
พระ กระทบก้นหนึ่งครั้ง แทงปลายมือลง พร้อมกับเอียงขวา ตั้งมือขึ้นไขว้ทับกันระดับอก เอียงศีรษะซ้าย กระดกเสี้ยวซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่นางกระดกเท้าขวา และเอียงศีรษะตรงข้ามกับตัวพระ (เอียงตัวออกจากกัน)

รูปที่ 3 ท่าพรหมสี่หน้า
พระ กระทบก้นหนึ่งครั้ง จีบคว่ำทั้งสองมือ งอแขน สอดจีบขึ้นตั้งวงบัวบานเสมอศีรษะ เอียงขวา กระดกเสี้ยวเท้าขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่นางกระดกเท้าซ้ายและเอียงศีรษะซ้าย (เอียงเข้าหากัน)

รูปที่ 4 ท่าสอดสร้อยมาลา
พระ ตั้งเข่าซ้ายขึ้น กันเข่าออก พลิกมือขวาขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายจับจีบขึ้นหงายที่หัวเข็มขัด เอียงซ้าย ลุกขึ้นยืน
พร้อมกับสอดจีบซ้ายขึ้น เปลี่ยนเป็นตั้งวงบน มือขวาจับจีบหงายที่หัวเข็มขัดแทน เอียงขวา
แตะจมูกเท้าขวาหันหน้าเฉียงไปด้านขวา ยืดยุบวางส้นและแตะเท้าวิ่งหมุนรอบตัวไปทางขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่ระดับวงต่ำกว่า


รูปที่5 ท่าเฉิดฉิน
พระ มือซ้ายจีบหงายระดับปาก มือขวาตั้งวงระดับเดียวกัน เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า ย่อตัวลง
จากนั้นม้วนจีบซ้ายออกตั้งวงหน้าระดับปาก มือขวาพลิกขึ้นตั้งวงหงาย เอียงขวา กระดกเท้าซ้ายหลัง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 6 ท่ากวางเดินดง

พระ ถอนเท้าซ้ายลงหลัง เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า ส่วนมือทั้ง 2 ข้างทำท่าจีบมือกวาง โดยนิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดตึง นิ้วที่เหลือทั้งสามเก็บมือ เอียงขวา ก้าวเท้าเดินตามจังหวะ 5 ก้าว หันหน้าเฉียงไปด้านขวา
จังหวะที่ 1 คำว่า กวาง ก้าวเท้าขวา มือซ้ายอยู่หน้า เอียงขวา
จังหวะที่ 2 คำว่า เดินดง ก้าวเท้าซ้าย มือขวาอยู่หน้า เอียงซ้าย
จังหวะที่ 3 คำว่า เอย ก้าวเท้าขวา มือซ้ายอยู่หน้า เอียงขวา
จังหวะที่ 4 คำว่า เอ่อเออ ก้าวเท้าซ้าย มือขวาอยู่หน้า เอียงซ้าย
จังหวะที่ 5 คำว่า เอย ก้าวเท้าขวา มือซ้ายอยู่หน้า เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 7 ท่าหงส์บิน
พระ ถอนเท้าขวาลงหลัง จีบหงาย 2 มือ เอียงขวา แล้วส่งจีบไปข้างหลังแขนตึง ยกเท้าซ้าย วาดจีบหลังขึ้นมาตั้งวงบนทั้ง 2 ข้าง กลับเอียงซ้าย ก้าวเท้าซ้ายลง วิ่งซอยเท้า หมุนตัวมาด้านซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 8 ท่ากินริน
พระ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง จีบคว่ำ 2 มือ เอียงซ้าย ยกเท้าขวา มือซ้ายจีบปรกข้าง มือขวาจีบหงาย แขนตึงระดับไหล่ กลับเอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่เดี่ยวเท้าขวา

รูปที่ 9 ท่าเลียบถ้ำ
พระ ก้าวเท้าขวา หมุนตัวจากด้านซ้ายมาขวา เอียงขวา พร้อมกับม้วนมือจีบทั้ง 2 ข้างคลายออก มือซ้ายป้องหน้าสูงระดับศีรษะ มือขวาแทงวงลง หงายฝ่ามือเหยียดตึง ยกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 10 ท่าอำไพ
พระ วิ่งซอยเท้าหมุนตัวมาด้านซ้าย พร้อมกับส่ายแขนขวาที่เหยียดตึง พลิกวงขึ้นลง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า จีบหงายทั้ง 2 มือ ระดับอก เอียงขวา กระทุ้งเท้าขวา ยกมือขวาขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายตั้งวงเสมอไหล่แขนตึง เอียซ้าย
นาง นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 11 ท่าอีกช้า
พระ ถอนเท้าซ้ายลงหลัง จีบคว่ำทั้ง 2 มือระดับหน้าท้อง เอียงซ้าย จากนั้นก้าวเท้าขวาไขว้หน้า คลายมือจีบออก มือขวาตั้งวงเสมอไหล่แขนตึง มือซ้ายตั้งวงล่าง แล้วหมุนตัวมาด้านซ้าย เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 12 ท่านางนอน
พระ ยกเท้าซ้าย มือซ้ายหงายฝ่ามือแทง วงลงด้านข้าง งอศอก มือขวาตั้งวงล่าง เอียงซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 13 ท่าภมรเคล้า
พระ ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า เอียงขวา แทงวงซ้ายสูง พลิกมือขึ้นตั้งวงบน มือขวาม้วนจีบซ้อนกัน แตะเท้าแล้วซอยเท้าหันมาด้านหน้า เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไปข้าง ย้ายมือมาฝั่งขวา กรายมือขวาขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายม้วนจีบเข้าหาตัว จรดเท้าซ้าย เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 14 ท่าแขกเต้า
พระ ก้าวเท้าขวาไปข้าง เอียงขวา ช้อนมือขึ้นจีบต่อศอก โดยจีบขวาอยู่บน ยกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 15 ท่าผาลา
พระ ถอนเท้าซ้ายลงหลัง มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงกลาง มือขวาจีบปรกหน้า เอียงซ้าย แล้วม้วนจีบขวาออกตั้งวงบน มือซ้ายพลิกวงหงายฝ่ามือแทงวงลง ยกเท้าขวาก้าวไขว้หน้า กลับเอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 16 ท่าเพียงไหล่
พระ วางเท้าซ้ายลงหลัง ยกเท้าขวาขึ้น หมุนตัวมาด้านขวา วางเท้าขวาลงหลัง แตะเท้าซ้าย จีบคว่ำทั้ง 2 มือ เอียงขวา ซอยเท้าถี่ๆมาด้านหน้า ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า กระดกเท้าซ้ายหลัง หงายมือทั้ง 2 ข้างออก วงชี้ลง งอศอก ย่อตัวลง หน้าตรง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 17 ท่าเมขลา
พระ ก้าวเท้าซ้ายข้าง จีบซ้ายปรกข้างสูง มือขวาตั้งวงกลาง เอียงซ้าย จากนั้นม้วนจีบซ้ายออกตั้งวงบน มือขวาพลิกลงเป็นจีบหงายล่อแก้ว หักข้อมือลง เอียงขวา กระดกเสี้ยวเท้าขวา ย่อตัวลง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 18 ท่าโยนแก้ว - แววไว
พระ หันตัวมาหน้าตรง ก้าวเท้าไปข้างหน้า 2 ก้าว เริ่มจากขวาแล้วซ้าย พร้อมกับโยนมือขวาที่ล่อแก้วขึ้นด้านหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง กระดกเท้าขวาหลัง เอียงซ้าย จากนั้นก้าวเท้าขวาไขว้หน้า แล้วขยั่นเท้า พร้อมกับพลิกมือล่อแก้วหงายออกข้าง เอียงขวา แล้วพลิกล่อแก้วขึ้นตั้ง เอียงซ้าย หยุดขยั่นเท้า หงายจีบล่อแก้วออกอีกครั้ง แล้วพลิกขึ้นตั้งเหมือนเดิม พร้อมกับลักคอ ตรงคำว่า "แววไว"
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 19 ท่ามยุเรศ
พระ ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า จีบหงายระดับอกทั้ง 2 มือ คลายจีบออกขึ้นตั้งวงกลาง ศีรษะตั้งตรง กระดกเท้าขวาหลัง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 20 ท่าฟ้อนใน
พระ ก้าวเท้าขวาลงข้าง พร้อมกับหมุนตัวมาด้านขวา สอดมือขึ้นในท่าสอดสร้อย โดยมือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบหงายล่าง เอียงซ้าย แล้วสอดจีบซ้ายขึ้นตั้งวงบน มือขวาจับจีบคว่ำขึ้น แล้วปล่อยออกเป็นตั้งวงกลาง กระดกเท้าซ้ายหลัง เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 21 ท่าอำพร
พระ แตะเท้าซ้าย ซอยเท้ามาด้านซ้าย เอียงขวา จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายหงายฝ่ามือ วงชี้ลง งอศอก เอียงขวา สอดจีบขวาขึ้น หงายออกเป็นวงบัวบาน มือซ้ายพลิกวงขึ้นตั้งระดับไหล่แขนตึง เอียงซ้าย กระดกเท้าขวาหลัง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 22 ท่ายอดตองต้องลม
พระ หมุนตัวมาด้านหน้า ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า จีบซ้ายด้านหน้า มือขวาตั้งวงบน เอียงขวา ตรงคำว่า "ยอดตอง" จากนั้นช้อนมือขวาเป็นจีบปรกหน้า มือซ้ายส่งจีบไปหลังแขนตึง กระดกเท้าขวาหลัง เอียงซ้าย ตรงคำว่า "ต้องลม" จากนั้นสะบัดจีบออกตั้งวง เอียงขวา แล้วสะบัดเข้ามาจีบปรกหน้าเหมือนเดิม เอียงซ้าย ทำ 4 จังหวะ
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระรูปที่ 23 ท่าพรหมนิมิต
พระ ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า ช้อนมือขึ้นไหว้ พนมมือระหว่างอก ศรีษะตรง กระดกเท้าซ้ายหลัง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 24 ท่าอีกทั้ง - พิสมัย
พระ วางเท้าซ้ายลงหลัง หันตัวเฉียงไปด้านขวา ประเท้าขวา มือทั้ง 2 ข้างตั้งวงล่าง เอียงขวา จากนั้นพลิกมือทาบลงบนอกไขว้กัน (ท่ารัก)ก้าวเท้าขวาลงข้าง เอียงซ้าย ตรงคำว่า "พิสมัย"
นาง วางเท้าซ้ายลงหลัง หันตัวเฉียงไปด้านขวา ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า มือทั้ง 2 ข้างตั้งวงล่าง เอียงขวา ช้อนวงขึ้น แล้วพลิกมือทาบลงบนอกไขว้กัน (ท่ารัก) ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า เอียงซ้ายรูปที่ 25 ท่าเรียงหมอน
พระ วิ่งหมุนรอบตัวมาด้านหน้า ก้าวเท้าขวาไขว้หน้า จีบหงาย 2 มือระดับอก เอียงซ้าย แล้วปล่อยจีบออก มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาตั้งมือระดับไหล่แขนตึง กระดกเท้าซ้าย เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ


รูปที่ 26 ย้ายท่า
พระ ก้าวเท้าขวาไปข้าง เอียงขวา มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายตั้งมือระดับอก แล้วแทงวงไปด้านข้าง หงายมือแขนตึง ก้าวเท้าซ้าย เอียงซ้าย พร้อมกับหมุนตัวไปด้านซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 27 ท่ามัจฉา
พระ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง เอียงซ้าย มือซ้ายหงายมือ งอศอก มือขวาจีบคว่ำ แล้วพลิกมือซ้ายขึ้นตั้งวงบน มือขวาจีบหงายแขนตึงระดับไหล่ ยกเท้าขวา เอียงขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ แต่นางยืนเดี่ยวเท้า


รูปที่ 28 ท่าชมสาคร
พระ ก้าวเท้าขวาลง เอียงขวา หมุนตัวมาด้านขวา ม้วนมือจีบขวาออก แล้วพลิกหงายมือ วงชี้ลง งอศอก มือซ้ายยกขึ้นป้องหน้า ยกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 29 ท่าพระสี่กร
พระ หันมาหน้าตรง ก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้า มือทั้ง 2 ข้างจีบคว่ำล่อแก้ว จากนั้นหงายมือ งอศอก พลิกจีบล่อแก้วออกตั้ง ระดับวงกลาง กระดกหลังเท้าขวา
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 30 ท่าขว้างจักร
พระ หันขวา วางเท้าขวาลง ก้าวเท้าซ้ายไปข้าง เอียงซ้าย พร้อมกับมือขวาแทงล่อแก้วขึ้นตั้งระดับวงบน มือซ้ายล่อแก้วระดับล่าง กลับเอียงขวา ยกเท้าขวา จากนั้นกลับเอียงซ้าย แตะเท้าขวาวิ่งหมุนไปด้านขวา พร้อมกับพลิกมือจีบล่อแก้วซ้ายหงาย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 31 ท่าฤทธิรงค์
พระ ก้าวเท้าขวาไปข้าง เอียงขวา มือขวาหงายจีบล่อแก้ว มือซ้ายจีบคว่ำล่อแก้ว แล้วพลิกมือจีบล่อแก้วซ้ายหงายสูง มือขวาตั้งมือล่อแก้วระดับล่าง ยกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

รูปที่ 32 ท่าโบก
พระ ประเท้าซ้าย จีบหงายมือซ้าย มือขวาตั้งวงล่าง (ท่ารวมมือ) เอียงซ้าย ยืดตัวขึ้น มือซ้ายปล่อยจีบออกตั้งวงบน มือขวาจีบส่งหลัง วางเท้าซ้ายลงด้วยส้นเท้า กลับเอียงขวา ย่อตัวลง
นาง ปฏิบัติเหมือนตัวพระ

ท่ารับที่ 1 (ผาลา)

ท่ารับที่ 2 (จีบยาว)
ท่ารับที่ 3 (สอดสร้อย)
ท่าจบ (เพลงเร็ว-รัว)
ท่าเดินส่ายขึ้น-ลง(ซ้าย-ขวา)
ท่าล่อแก้ว-แทงมือ(ซ้าย-ขวา)
ท่าส่ายอยู่กับที่
ท่าดีดล่อแก้วขึ้น-ลง 4 ครั้ง
ดึงมือจีบลง รวมมือ
ท่าไหว้
จบ

17 พฤศจิกายน 2551

เนื้อเพลง รำแม่บทเล็ก

ทำนองเพลง ชมตลาด

เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน (โบก)
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ้ำอำไพ(โบก) ท่ารับผาลา
อีกช้านางนอนภมรเคล้า แขกเต้าผาลาเพียงไหล่ (โบก)
เมขลาโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในนภาพร(โบก) ท่ารับจีบยา
ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกทั้งพิศมัยเรียงหมอน(โบก)
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์(โบก) ท่ารับสอดสร้อย

ออกและจบด้วยเพลงรัว